ถาม-ตอบ (Q&A)
ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา" วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. สามารถรับชมผ่าน facebook โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ผู
โพสโดย
ครูเสก
pomsekarmy@hotmail.com

<span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา</span><br style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" />
<span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">"การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา"</span><br style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" />
<span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น.</span><br style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" />
<span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">สามารถรับชมผ่าน facebook โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร</span>
โพสโดย : ครูเสก
IP : 184.22.172.9
โพสเมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564,17:05 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :