ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มแผน 65 Word Document ขนาดไฟล์ 98.04 KB 52756
ปฏิทินวิชาการ 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.43 KB 52754
รายงานผลการสอบโอเน็ตปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 54311
คู่มือนักเรียน วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.84 KB 55086
คำสั่ง โครงสร้าง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 146391
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 146667
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 146741
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 146557
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 146486
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 146423
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 146772
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 146772
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 146503
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 146688
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 146518
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 147645
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 146486
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 146680
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 146712
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 146942
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 147472
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 146414
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 146542
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 146481
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 153304
ฐานพอเพียง
กิจกรรมฐานคณิตวิจิตรศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 125321
ฐานการเรียนรู้ รวมพลังรีไซเคิล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.9 KB 146480
ฐาน ว้าวครีมขัดรองเท้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.85 KB 146423
ดินก้ามปู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 146678
ศิลปะจากกาแฟ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.25 KB 146543
ภาษาพาเพลิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.4 KB 146471
อย.น้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.86 KB 146630
> 146618
แผนเศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.26 KB 125329
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.38 KB 125330
สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.17 KB 125319
แผนบูรณาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 890.9 KB 126170
ภาษาต่างประเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.09 KB 126170
ภาษาต่างประเทศ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.44 KB 126169
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 126173
ภาษาอักฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.44 KB 126175
แผนประวัติศาสตร์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.36 KB 150183
แผนภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.46 KB 146735
แผนหน่วยการเรียนรู้ฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.82 KB 147049
แผนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.95 KB 146621
แผนพอเพียงพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.01 KB 147322
แผนพอเพียง วิทยาการคำณวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.45 KB 147486
แผนพอเพียง เคมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.04 KB 146590
แผนพอเพียง ชีววิทยา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 529.78 KB 146723