กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกัมพล ชูหว่าง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0965747641