ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม มีการก่อสร้าง บ้านพักครู 207 (ผู้บริหาร)ผู้สนใจสามมารถยื่นซองผ่านระ (อ่าน 9) 17 ธ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 121) 30 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนั (อ่าน 145) 27 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 154) 19 พ.ย. 61
OTOP JUNIOR (อ่าน 365) 03 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดสร้างถนน คลศ ยาว 443 เมตร กว้าง 4 เมตร (อ่าน 332) 23 พ.ย. 60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 623) 02 ต.ค. 60
ห้องเรียนกีฬา (อ่าน 606) 08 ส.ค. 59
ร.ร.บางเดือนสถิตย์ฯ ลงนามข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ เปิดเรียนหลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเ (อ่าน 810) 06 ก.พ. 59