ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี (อ่าน 56) 22 ธ.ค. 64
แสดงความยินดี (อ่าน 57) 22 ธ.ค. 64
แดสงความยินดี (อ่าน 27) 22 ธ.ค. 64
ยินดี (อ่าน 26) 22 ธ.ค. 64
ยินดีกับโรงเรียน (อ่าน 29) 22 ธ.ค. 64
ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา" วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. สามารถรับชมผ่าน facebook โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม (อ่าน 55) 19 ต.ค. 64
คู่มือแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินโควิด-19-บางเดือนสถิตย์พิทยาคม (อ่าน 82) 16 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม (อ่าน 164) 03 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 205) 05 มี.ค. 64
นโยบายแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 (อ่าน 468) 13 ก.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 492) 25 มิ.ย. 63
วันต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน (อ่าน 398) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 469) 11 ก.พ. 63
ประกาศ นโยบายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรประชาชน (อ่าน 483) 20 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าในการแข่งขันกรีฑาเครือข่าย ณ โรงเ (อ่าน 677) 20 มิ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 25 (อ่าน 550) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ 1 และ 4 (อ่าน 575) 01 เม.ย. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 577) 27 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดสร้างก่อสร้าง บ้านพักครู แบบ 207 (ผู้บริหาร) (อ่าน 662) 27 ธ.ค. 61
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม มีการก่อสร้าง บ้านพักครู 207 (ผู้บริหาร)ผู้สนใจสามมารถยื่นซองผ่านระ (อ่าน 940) 17 ธ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 762) 30 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนั (อ่าน 688) 27 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 756) 19 พ.ย. 61
OTOP JUNIOR (อ่าน 912) 03 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดสร้างถนน คลศ ยาว 443 เมตร กว้าง 4 เมตร (อ่าน 823) 23 พ.ย. 60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 1360) 02 ต.ค. 60
ห้องเรียนกีฬา (อ่าน 1074) 08 ส.ค. 59
ร.ร.บางเดือนสถิตย์ฯ ลงนามข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ เปิดเรียนหลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเ (อ่าน 1750) 06 ก.พ. 59