ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา" วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. สามารถรับชมผ่าน facebook โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา
"การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ด้านการศึกษา"
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น.
สามารถรับชมผ่าน facebook โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,17:03   อ่าน 55 ครั้ง