ภาพกิจกรรม
28 กันยายน 2565 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ขอขอบคุณ ????นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ????นางดวงสมร คำเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ????นายชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดห้วยกรวด คณะก
28 กันยายน 2565 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ขอขอบคุณ ????นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ????นางดวงสมร คำเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ????นายชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดห้วยกรวด คณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ราย ????ครูวรารัตน์ สุกก้อนทอง ครูชำนาญการ ????ครูณัฐวุฒิ สุกหอม ครู คศ.1 ????ครูจิรพร พลกำเหนิด ครู คศ.1 ????ครูเสกสรร ช่างเหล็ก ครู คศ.1 ????ครูฮาลีซา มาสกุล ครู คศ.1 ????ครูละออง ใกล้คีรี ครูชำนาญการ และ ????ครูมนตรี สาระเทพ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,19:11   อ่าน 337 ครั้ง