ภาพกิจกรรม
18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร่วมถวายพุ่มผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์หินใหญ่ ม.5 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้นักเรียนช่วยคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลการจราจรบริเวณงาน
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,17:55   อ่าน 365 ครั้ง