ภาพกิจกรรม
16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม รับการนิเทศติดตามโครงการ "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" จากคณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดร.ณัฐริกา หอมประกอบ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศ
16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม รับการนิเทศติดตามโครงการ "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" จากคณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดร.ณัฐริกา หอมประกอบ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศชำนาญการ นางกันทนา จันทร์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,19:09   อ่าน 245 ครั้ง