ภาพกิจกรรม
การอบรมวินัยจราจร ม.ต้น
6 กันยายน 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษษตอนต้น เข้าร่วม โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ตำบล บางเดือน กิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎระเบียบวินัยจราจร แก่เด็กและเยาวชน ตำบล บางเดือน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเดือน ร่วมกับ สพสต.บางเดือน โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากร สภ.บางมะเดื่อ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,09:56   อ่าน 136 ครั้ง